Uslovi korišćenja

Sajt matija.rs i sve informacije na ovom sajtu služe isključivo u edukativne svrhe. Upotreba ovog sajta ne može zameniti angažovanje profesionalaca koji vam mogu pružiti usluge u vezi sa vašim konkretnim slučajem.

Korišćenjem ovog sajta automatski prihvatate uslove korišćenja i oslobađate sajt i sve autore sajta od odgovornosti za bilo šta što proizlazi ili je na bilo koji način povezano sa vašim korišćenjem sajta kao i za bilo koji postupak koji odlučite da preduzmete ili ne preduzmete nakon korišćenja ovog sajta.

Ako želite da upotrebite neki sadržaj sa sajta, kao što su tekstovi, slike ili snimci, na vašem sajtu, događaju ili materijalima, dobro ste došli da potražite odobrenje pisanjem e-pošte na matija@matija.rs.