Trudne žene, urme, Isus i Kuran

U 19. poglavlju Kurana, Marija rađa Isusa. Nisam ni znao da se Isus spominje u Kuranu. Stvari koje te ne uče u hebrejskoj školi. Piše: „Bolovi porođaja odvezli su je do palminog drva.“ Ona zaplače i javi joj se Gabrijel, arhanđeo i, očigledno, porodničar – ko bi rekao? Zatresi drvo, kaže on: „i daće ti zrele, sveže urme,“ i osećaćeš se skroz bolje – bez potrebe za epiduralima.

Da li urme stvarno pomažu s porođajem? Trebalo je malo više od 2.000 godina, ali su istraživači konačno odlučili da to istestiraju. Imali su neke anegdotske dokaze da urme mogu biti od pomoći, ali su hteli da budu sigurni u to da li konzumiranje urmi tokom poslednjih nekoliko nedelja trudnoće smanjuje potrebu za indukcijom ili augmentacijom tokom porođaja. To je gde se daju lekovi koji izazivaju kontrakcije materice za iniciranje ili ubrzavanje porođaja. To je jedna od najčešće izvedenih porođajnih procedura u SAD, koja se dramatično povećava poslednjih nekoliko decenija – sa manje od 10% porođaja na sada gotovo četvrtinu. Sigurno postoje legitimne medicinske indikacije, ali se često radi samo zbog pogodnosti, ali ne nužno radi pogodnosti pacijenta, već provajder može imati iskvarene finansijske podsticaje i druge razloge da ubrza stvari i proceduru. Urme ne mogu pomoći oko toga, ali da li one mogu pomoći u podsticanju normalnog spontanog porođaja? Hajde da vidimo.

Prospektivna studija: žene jedu šest urmi na dan – to je potpuno izvodljivo – tokom zadnjeg meseca trudnoće naspram nimalo urmi, i…žene koje su konzumirale urme su imale značajno bolju cervikalnu dilataciju, značajno veći procenat netaknutih membrana. To je dobra stvar. I spontani porođaj se dogodio u 96% slučajeva kod onih žena koje su konzumirale urme, u poređenju sa 79% žena koje nisu konzumirale nimalo urmi, i to sa značajno manjom upotrebom lekova. I porođaj je trajao kraće, sveukupno oko sedam sati kraće. Stoga se zaključuje da konzumiranje urmi tokom poslednje četiri nedelje trudnoće značajno smanjuje potrebu za indukcijom i augmentacijom tokom porođaja. Rezultati garantuju randomizovano, kontrolisano istraživanje.

Čekaj, šta?! Žene nisu bile randomizovane? Čak govore o tome kako je bilo teško naći žene koje bi se složile da ne jedu urme jer su urme deo njihovog kulturnog uverenja. Dakle, možemo da zamislimo kako bi moglo doći do raznoraznih razlika – između žena koje su jele urme i žena koje su se složile da ih ne jedu – koje bi mogle biti odgovorne za rezultate. Možda su one koje su jele urme bile više religiozne, ili imale viši društveno-ekonomski status, ili ko zna šta. Da, možemo reći: „Šta nas košta da probamo?“ i da onda zaista probamo urme, ali to nije dovoljno dobro. Ja hoću da znam ako zaista pomažu. Ali nikada nije urađeno randomizovano kontrolisano kliničko istrižavanje… sve do tri godine kasnije.

Dejstvo konzumiranja urmi u kasnoj trudnoći na takozvano „sazrevanje cerviksa“ kod žena u svojoj prvoj trudnoći. U poslednjih nekoliko nedelja trudnoće, hormonske promene uzrokuju da cerviks, otvor koji vodi do materice, počne da sazreva, omekšava, tako da se kada kontrakcije počnu može lakše proširiti. U ovoj fazi, cerviks gubi svoju integriranu strukturu, i stoga postaje mekan i dilatiran čim snažne kontrakcije počnu. Kroz zreli cerviks možemo progurati bebu uz 1,4 kilograma pritiska po kvadratnom centimetru, ali ako cerviks još uvek nije spreman onda može biti potrebno i do 14 kilograma pritiska. Dakle, podrazumeva se da je sazrevanje cerviksa pre početka porođaja važno ako želiš normalan vaginalni porođaj. Traganje za sigurnom, jeftinom i jednostavnom metodom olakšavanja sazrevanja cerviksa je stoga od velikog interesa. Dakle, hajde da randomizujemo nekoliko stotina žena počevši od recimo 37. nedelje koje jedu oko šest urmi dnevno – ili nimalo – sve do njihove prve kontrakcije.

Sazrevanje cerviksa se ocenjuje koristeći Bišopovu ocenu. Obično, ocena od 5 ili manje ukazuje na nepovoljan cerviks, dok 8 ili više znači da ste spremni, i…prosečna ocena Bišopa kod žena koje su bile u grupi s urmama je bila značajno veća, bliža 8, dok je ocena grupe bez urmi bila oko 5, i cerviks u grupi s urmama je bio više proširen. I hej, urme su u svakom slučaju zdrave, tako da možda treba da se preporučuju trudnicama da bi im pomoglo sa sazrevanjem cerviksa, pogotovo u poslednjim nedeljama trudnoće.

Ovaj članak preuzet je sa sajta NutritionFacts.org uz odobrenje NutritionFacts tima. Ovaj članak je ekskluzivno prvi put objavljen na sajtu NutritionFacts.org – strogo nekomercijalni sajt koji nudi najnovije informacije o ishrani koje su bazirane na nauci i dokazima. Originalni članak i video snimak objavljeni su na engleskom, a prevedeni su za srpsko, hrvatsko, bosansko i crnogorsko govorno područje od strane vlasnika sajta matija.rs.

  •  
  • 188