Šta srednjoškolci imaju da kažu o veganskoj ishrani?

Decembra 2018. godine, u Beogradu je urađena anketa o tome šta srednjoškolci imaju da kažu o veganskoj odnosno biljnoj ishrani. Učestvovalo je 21 srednjoškolaca od kojih su 16 bili dečaci, a 5 devojke. Učenicima je postavljeno sledeće pitanje: „Da li bi ikada prešao/la na vegansku ishranu i ako ne, zašto ne i šta bi moglo da te navede da je isprobaš?“

Mnogi srednjoškolci su otvoreni da isprobaju vegansku ishranu, ali to ne čine radi nedostatka informacija i znanja o istoj. Kad bi imali više informacija, isprobali bi je. Većina srednjoškolaca koji nisu otvoreni da isprobaju vegansku ishranu su uverenja da veganska ishrana nije ukusna i da im ne može obezbediti dovoljno nutrijenata.

Učenici su na pitanje odgovorili na sledeći način:

 1. Ne, ne bih prešao na vegansku ishranu jer volim ukus mesa i ne jedem obroke bez mesa.
 2. Da, ali ne prelazim radi nedostatka informacija o veganskoj ishrani.
 3. Ne, zato što je meso ukusno.
 4. Možda, volela bih da isprobam vegansku ishranu.
 5. Da, isprobala bih vegansku ishranu.
 6. Ne, zato što već uz svaki obrok jedem povrće i zato što je meso ukusno.
 7. Ne, zato što veganska ishrana uništava mišiće u telu.
 8. Da, isprobala bih vegansku ishranu.
 9. Ne, zato što je meso ukusno.
 10. Ne, zato što mislim da je veganska ishrana nezdrava, ali bih je isprobala kad bih na taj način mogla da dobijem sve nutrijente.
 11. Da, isprobala bih vegansku ishranu kad bih imala više informacija i bila više obrazovana o njoj.
 12. Ne, zato što volim ukus mesa, ali bih isprobao vegansku ishranu kad bi imala isti ukus i kad bih mogao da dobijem dovoljno nutrijenata.
 13. Da, isprobala bih vegansku ishranu kad bih imala više informacija i bila više obrazovana o njoj.
 14. Ne, ali bih isprobao vegansku ishranu kad bi bila ukusna koliko i meso.
 15. Ne, veganska ishrana je nezdrava i isprobao bih je kad bi bila ukusna koliko i meso i kad bih mogao da dobijem dovoljno nutrijenata.
 16. Ne, ne bih znao kako da se hranim na veganskoj ishrani.
 17. Ne, veganska ishrana nije ukusna i verujem da ne može biti toliko ukusna koliko i meso.
 18. Možda, kad bih o veganskoj ishrani bila više obrazovana.
 19. Ne, zato što nije isto kao i meso, ali nemam ništa protiv veganske ishrane.
 20. Da, isprobao bih vegansku ishranu kad bih o njoj bio više obrazovan.
 21. Ne, zato što nije ukusna koliko i meso.

Anketu je među svojim vršnjacima sprovela 16-godišnja Hejli Bilješković. Ukoliko želiš da se više informišeš o biljnoj ishrani, pogledaj ovaj Praktičan vodiču za celovitu biljnu ishranu ili svrati na jedno predavanje.