Politika privatnosti

Sajt matija.rs poštuje vaše pravo na privatnost i preuzima odgovornost za zaštitu vaših privatnih podataka. Politika privatnosti služi da vas informiše o načinu na koji se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zakonima o privatnosti.

LOKACIJA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA

Sajt matija.rs je hostovan na Hetzner serveru. Hosting provajder Hetzner se pridržava zakona o privatnosti, osiguravajući da su vaši podaci bezbedno uskladišteni. Za više informacija, pogledajte politiku privatnostu Hetzner-a.

KOLAČIĆI

Kolačić je deo podataka koji se čuva na korisnikovom računaru vezan za informacije o korisniku. Sajt može da upotrebi i kolačiće koji sadrže ID sesije i trajne kolačiće. Kolačići korišćeni na ovom sajtu ne sadrže podatke koji mogu da vas lično identifikuju.

KOMENTARI

Kada napišete komentar na sajtu, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu i string korisničkog agenta pretraživača kako bismo lakše uočili spam odnosno neželjene poruke.

KONTAKT FORMULAR

Podaci dostavljeni putem kontakt obrasca se šalju na e-mail adresu sajta. Ovi prilozi se čuvaju samo u svrhu komunikacije i nikada se ne koriste u marketinške svrhe niti dele sa drugim licima.

GOOGLE TAG MANAGER I ANALYTICS

Sajt koristi Google Tag Manager i Analytics za anonimno izveštavanje o korišćenju sajta. To znači da se personalizovani podaci ne čuvaju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti Google-a.

SLUČAJEVI ZA UPOTREBU LIČNIH PODATAKA

Ovaj sajt koristi vaše lične podatke u sledećim slučajevima:

  • Verifikacija ili identifikacija korisnika tokom upotrebe sajta;
  • Slanje biltena mejling liste prijavljenim korisnicima;
  • Prilagođavanje sajta kako bi vaše iskustvo na sajtu učinili ličnijim i zanimljivijim;
  • Obezbeđivanje da performans i funkcije sajta rate nesmetano.

Za sva pitanja oko zaštite podataka o ličnosti kao i za brisanje ili ispravku podataka možete pisati na e-mail adresu matija@matija.rs.