Ovaj članak je takođe dostupan na: en

MatijaBiografija

Matija

Strah i materijalne stvari su finitni i čoveka ograničavaju i čine zavisnikom dok su ljubav i znanje bezvremeni i čoveka osposobljavaju i oslobađaju od zavisnosti. Strah i materijalne stvari čoveka prate samo do kraja njegovog veka na Zemlji dok ljubav i znanje prožimaju ceo kosmos i vreme, prateći čovekovu dušu u večnost.

Zaviseći od materijalnih stvari i strahujući od bola, patnje, privrženosti, usamljenosti, neuspeha, siromaštva, razočarenja, autoriteta, prognanstva, odbacivanja, ismejavanja, sramote i smrti, čovek na putu straha i materijalizma vremenom potisne, ugasi i zaboravi svoju urođenu moć i talente, svoje životne želje i strasti, svoju istinu i svrhu života.

Ali ukoliko krene putem ljubavi i znanja, čovek počinje da shvata da su svi strahovi i zavisnost od materijalnih stvari samo iluzija, laž i obmana iza kojih stoji njegova moć i apsolutna istina. I kada to shvati, svest o njegovoj moći i svrhi života se u njemu budi i ta svrha postaje neopozivo ubeđenje i način života pred kojima zavisnost od materijalnih stvari, strah i zagovornici straha prestaju da postoje. Tada se i strah od smrti topi i nestaje u večnoj praznini jer čovek na putu ljubavi i znanja postaje svestan da je, kao ljubav i znanje, besmrtan.

Obrazovanje

Certifikat u Biljnoj ishrani
Univerzitet Kornel – T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD)

Master inženjer elektrotehnike
Univerzitet Severni Ilinois (Dekalb, Ilinois, SAD)

Diplomirani inženjer elektrotehnike
Univerzitet Severni Ilinois (Dekalb, Ilinois, SAD)

Aktivnosti

Celovita biljna ishrana100%

Vipasana meditacija100%

Aštanga joga100%

Predavanje100%