Ovaj članak je takođe dostupan na: en

MatijaBiografija

Matija

Strah i materijalne stvari su finitni i čoveka ograničavaju i čine zavisnikom dok su ljubav i znanje bezvremeni i čoveka osposobljavaju i oslobađaju od zavisnosti. Strah i materijalne stvari čoveka prate samo do kraja njegovog veka na Zemlji dok ljubav i znanje prožimaju ceo kosmos i vreme, prateći čovekovu dušu u večnost.

Zaviseći od materijalnih stvari i strahujući od bola, patnje, privrženosti, usamljenosti, neuspeha, siromaštva, razočarenja, autoriteta, prognanstva, mržnje, odbacivanja, ismejavanja, sramote i smrti, čovek na putu straha i materijalizma vremenom potisne, ugasi i zaboravi svoju urođenu moć i talente, svoje životne želje i strasti, svoju istinu i svrhu života.

Ali ukoliko krene putem ljubavi i znanja, čovek počinje da shvata da su svi strahovi i zavisnost od materijalnih stvari samo iluzija, laž i obmana iza kojih stoji njegova moć i apsolutna istina. I kada to shvati, svest o njegovoj moći i svrhi života se u njemu budi i ta svrha postaje neopozivo ubeđenje i način života pred kojima zavisnost od materijalnih stvari, strah i zagovornici straha prestaju da postoje. Tada se i strah od smrti topi i nestaje u večnoj praznini jer čovek na putu ljubavi i znanja postaje svestan da je, kao ljubav i znanje, besmrtan.

Obrazovanje

Certifikat u Biljnoj ishrani
Univerzitet Kornel – T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD)

Master inženjer elektrotehnike
Univerzitet Severni Ilinois (Dekalb, Ilinois, SAD)

Diplomirani inženjer elektrotehnike
Univerzitet Severni Ilinois (Dekalb, Ilinois, SAD)

Aktivnosti

Celovita biljna ishrana100%

Vipasana meditacija100%

Aštanga joga100%

Predavanje100%

 

Imao je viši čin. Bio je dobar. Nije bio žedan krvi. Otišao je u rat jer je to osećao kao neku svoju obavezu koju je trebao da ispuni. No, na kraju je dezertirao. Nije više mogao. Bio je visok, vitak, lep muškarac ponosnog držanja, ali je u sebi jako patio. Ubili su ga. Upucali su ga pištoljem u glavu.