Rođen u Mozambiku

Možda bi bilo bolje da sam rođen u Mozambiku, ne bih mislio na Srbiju, Bosnu i Liku. Ali nisam...Ja sam dete Balkana, kupala me Sana... 

Idi do kraja

Ako ćeš da pokušaš, idi do kraja. U suprotnom, nemoj ni da počinješ. Vozićeš život pravo do savršenog smeha. To je jedina borba vredna truda. 

NEMA VIŠE ČLANAKA